Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Waarneming

Informatie voor waarnemend huisartsen

Wij nodigen u van harte uit om u bij ons in te schrijven als waarnemend huisarts.

Inschrijving kan door een mail te sturen naar Marion Sprengers. U ontvangt daarna een link om een account aan te maken voor WaarneemApp (ons roosterprogramma).

Inschrijving waarnemend huisarts

Om u te kunnen inschrijven heeft u de volgende documenten nodig:

  • Kopie geldige RGS-registratie
  • Kopie inschrijving BIG-register
  • Kopie polis aansprakelijkheidsverzekering
  • Bewijs van inschrijving geschillencommissie
  • Geldig AED/BLS certificaat
  • Overeenkomst met de Huisartsen Spoedpost (digitaal ondertekenen verplicht)

Als u het inschrijfproces heeft doorlopen wordt er contact met u opgenomen om een verplichte rondleiding in te plannen en wordt u voorzien van verdere informatie, alvorens de eerste dienst gedraaid wordt op de Huisartsen Spoedpost.

Een kopie ID hoeft u volgens de vergewisplicht niet meer in te leveren. U zal worden gevraagd deze bij de rondleiding te tonen.

UZI-pas waarnemend huisarts

Op de Huisartsen Spoedpost werken wij met een UZI-pas. Deze moet door de (waarnemend) huisarts zelf worden aangevraagd. De kosten voor deze pas kunt u via een declaratieformulier vergoed krijgen. Dit declaratieformulier dient u volledig ingevuld per mail bij ons aan te leveren. U kunt het declaratieformulier mailen naar: sprengers@rhogo.nl. U ontvangt hierna het formulier ondertekend van ons retour, zodat u de verdere procedure m.b.t. vergoeding kunt afhandelen.

Totdat u een eigen UZI-pas heeft ontvangen, kunt u op de Huisartsen Spoedpost werken met een noodpas. Let op: hierbij heeft u uw inloggegevens van VIPlive nodig. Deze krijgt u tijdens de dienst via de C-assistent. Het is niet de bedoeling om met de noodpas te blijven werken.

Heeft u een AIOS-pas en bent u klaar met de opleiding? Dan moet de pas omgezet worden in de rol-code huisarts. Ook hiervoor kunnen de kosten worden vergoed. Tot die tijd kunt u blijven werken met de AIOS-pas. Wanneer u een nieuwe pas in gebruik neemt vragen wij u het nieuwe pasnummer aan ons door te geven.

Tarieven

Wij hanteren vaste tarieven volgens het NZA. Opmerkingen/onderhandelingen over tarieven worden daarom niet gehonoreerd. De tarieven 2024 zijn terug te vinden in WaarneemApp.

Facturering

Het sturen van facturen voor uitgevoerde diensten is niet meer nodig, de diensten worden maandelijks uitbetaald via de Huisartsen Spoedpost.

Inschrijving geschillencommissie

Vanaf 1 januari 2017 ben u, op grond van wat daarover in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is gesteld, verplicht zich aan te sluiten bij een geschillencommissie.

Ter aanvulling van een reeds bestaand dossier of indien u zich wilt inschrijven als waarnemend huisarts bij Huisartsen Spoedpost, vragen we u een bewijs van deze inschrijving te overleggen. 

Huisartsen Spoedpost is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Als waarnemend huisarts op onze Huisartsen Spoedpost volgt u het klachtenprotocol zoals Huisartsen Spoedpost dat heeft opgesteld. Voor het behandelen van klachten hoeft u zich niet apart bij een externe organisatie aan te sluiten.

Herregistratie huisartsen

Elke vijf jaar dient een huisarts zich te laten herregistreren. Het overzicht van de gewerkte uren op de Huisartsen Spoedpost kunt u zelf inzien in uw WaarneemApp account. 

Meer weten?

Voor meer informatie over waarneming bij de Huisartsen Spoedpost kunt u contact opnemen met Marion Sprengers via sprengers@rhogo.nl