Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Hoe werkt de Huisartsen Spoedpost?

De Huisartsen Spoedpost is er voor dringende klachten die echt niet kunnen wachten totdat u weer naar uw eigen huisarts kunt gaan. De Huisartsen Spoedpost vervangt niet uw huisarts. Wij zijn er alleen voor spoed buiten kantoortijden en op feestdagen.

Bepaal in 1 minuut of u naar de dokter moet!

Iedereen twijfelt wel eens of een bezoek aan de huisarts of Huisartsen Spoedpost nodig is.

Op onze website kunt u eenvoudig zien of u naar de dokter moet.

U beantwoordt een aantal vragen en krijgt direct te horen of u naar de Huisartsen Spoedpost moet. Als dit zo is, wordt u tijdens openingstijden door ons gebeld, op het telefoonnummer dat u heeft opgegeven. Buiten openingstijden kunt u uw eigen huisarts bellen.

Moet ik naar de dokter?

Welke gegevens hebben wij van u nodig?

Verzamel voordat u contact opneemt, de volgende gegevens:

  • Naam en voorletters, geboortedatum en adres
  • Burger Service Nummer (BSN), zonder BSN kunnen wij u niet helpen
  • Het telefoonnummer en de locatie van waar u belt
  • De naam van uw eigen huisarts
  • Uw medische geschiedenis
  • Een lijst van uw medicijnen en zo nodig de temperatuur
  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Uw verzekeringsgegevens (zorgverzekeraar en polisnummer)

Als u voor een ander belt, zorg dan dat u bij deze persoon aanwezig bent. Wij willen de persoon die ziek is ook aan de telefoon spreken.

Wie krijg ik aan de telefoon bij de Huisartsen Spoedpost?

De telefoon wordt aangenomen door een triagist. Een Triagist is een zorgprofessional, die speciaal is opgeleid om uw klachten te beoordelen en te bepalen welke zorg er nodig is. De triagist stelt u aan de telefoon allerlei vragen over de klachten. Door uw antwoorden kan er een goede inschatting gemaakt worden over de spoed (urgentie) en welke hulp er nodig is.

Vaak is een advies aan de telefoon voldoende.

Soms is het noodzakelijk om naar de Huisartsen Spoedpost toe te komen. We maken dan een afspraak.

Een enkele keer wordt er besloten dat de huisarts bij u langs komt. Dit hangt af van de medische situatie.

Het kan soms heel erg druk zijn. Een medische situatie inschatten kost tijd. Een telefoongesprek duurt gemiddeld 10 minuten.

Het telefoongesprek met de triagist wordt opgenomen en bewaard. De opgenomen gesprekken vallen onder het medisch beroepsgeheim en de privacywet.

Krijgt mijn eigen huisarts ook bericht als ik op de Huisartsen Spoedpost ben geweest?

Ja, uw eigen huisarts ontvangt een bericht van de Huisartsen Spoedpost. Dit is een korte samenvatting van het gegeven advies en/of de behandeling.