Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Uw medisch dossier

De Huisartsen Spoedpost registreert iedere medische hulpvraag in een systeem. Heeft u contact gehad met de Huisartsen Spoedpost, dan sturen wij na afloop van de dienst een bericht naar uw eigen huisarts. Uw huisarts weet dan wat de Huisartsen Spoedpost voor u heeft gedaan. Dit verslag wordt door uw eigen huisarts toegevoegd aan uw medisch dossier. Ook worden alle telefoongesprekken ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden opgenomen.

Meer informatie, betere zorg

Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. De huisarts die u behandeld op de Huisartsen Spoedpost kent u niet. Daarom is het goed als de zorgverlener uw patiëntgegevens kan inzien. Daarvoor is het wel nodig dat gegevens kunnen worden uitgewisseld, hiervoor hebben wij vooraf uw toestemming nodig. Het systeem waarmee deze gegevens worden uitgewisseld heet het LSP (Landelijk Schakelpunt).

Uw gegevens delen

Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u hen daar vooraf toestemming voor geeft. Andere zorgverleners mogen uw gegevens alleen opvragen als dat nodig is voor uw behandeling.

Toestemming geven

Via de website www.volgjezorg.nl kunt u toestemming geven. U kunt uw gegevens invullen en versturen met DigiD. U kunt ook het formulier printen en aan uw eigen huisarts geven. U kunt uw eigen huisarts ook bellen met het verzoek om uw dossier open te zetten voor de Huisartsen Spoedpost.