Kosten

Wat kost een bezoek aan de huisartsen spoedpost?

Elke zorgverzekeraar vergoedt de behandelingen van de huisartsen spoedpost. Deze kosten worden niet van uw eigen risico afgetrokken.

Per 1 januari 2023 gelden onderstaande tarieven.

Consult

€ 148,22

Visite

€ 222,32

Telefonisch consult

€   35,00

 

De tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zijn kostendekkend. De huisartsen spoedpost heeft geen winstoogmerk.

Laan van Tergooi 2
1212 VG Hilversum

Laan van Tergooi 2
1212 VG Hilversum