Compliment of klacht

Het spreekt vanzelf dat we graag uw suggesties horen om onze dienstverlening en de gang van zaken op de spoedpost te verbeteren. U kunt uw tips en ideeën bij ons kwijt via de balie-assistent op de huisartsen spoedpost of via het online complimenten en klachtenformulier. Via deze weg kunt u ook uw compliment of klacht over de ketenzorg indienen. Als u uw stem laat horen, kunnen wij onze werkwijze beter afstemmen op uw wensen.

Compliment?

Bent u tevreden over onze dienstverlening, dan vinden wij dat prettig om te horen. Uw positieve ervaring of compliment kunt hieronder online doorgeven.

Niet tevreden?

Op de huisartsen spoedpost doen we ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over de behandeling door de huisarts, over de gang van zaken aan de telefoon of over de werkwijze op de spoedpost. Laat in zo'n geval van u horen.

Op de pagina 'Klachtenprocedure' vindt u meer informatie over hoe wij uw klacht vervolgens zullen afhandelen.

Wanneer u onverhoopt niet tevreden bent over uw contact met de spoedpost dan kunt u dit het beste meteen bespreken met een van onze medewerkers op de spoedpost. Wij staan hier altijd open voor.

Komt u er met de (betrokken) medewerker niet uit, of komt het gevoel van onvrede pas op een later moment bij u naar boven, dan kunt u een klacht indienen bij RHOGO Huisartsen Spoedpost.

Dit kunt u doen door hier het online invullen van het klachtenformulier. Mocht u niet in staat zijn het formulier online in te vullen, dan kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 035 – 203 1668, om uw klacht door te geven. Als online en telefonisch uw klacht indienen niet mogelijk is, kunt u uw klacht per post aan ons doorgeven via:

RHOGO Huisartsen Spoedpost
Rijksstraatweg 3
1261 AN Blaricum

Wilt u hulp bij het indienen van uw klacht?

Voor informatie, advies en ondersteuning bij ervaren knelpunten met de huisartsen spoedpost kunt u contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg. Zij geven informatie over uw mogelijkheden om de klacht op te lossen, beantwoorden vragen en helpen met praktische tips.

Complimenten- en klachtenformulier

Laan van Tergooi 2
1212 VG Hilversum

Laan van Tergooi 2
1212 VG Hilversum