Veelgestelde vragen

Waarom stelt een triagist zo veel vragen?

Wanneer u belt met de Huisartsen Spoedpost krijgt u een triagist aan de lijn die u vervolgens een aantal vragen stelt. Dit is nodig om de urgentie van uw situatie in te schatten en te bepalen hoe snel en door wie u moet worden geholpen. Soms lijken de vragen misschien wel veel of misschien zelfs overbodig, maar dit is echt nodig om een duidelijk beeld van uw situatie te krijgen en niets over het hoofd te zien. 

Ben ik meteen aan de beurt op het spreekuur?

Aan de telefoon heeft u een richttijd voor een consult gekregen. Toch kan het voorkomen dat u langer moet wachten omdat een huisarts meer tijd nodig heeft voor een patiënt. Daarnaast worden binnen de spoedzorg (dus ook op de huisartsen spoedpost) acute en meer urgente patiënten eerder geholpen. Vooral op zaterdag en zondag is het vaak druk en kan de wachttijd oplopen.

Kan de huisarts naar mij toekomen als ik geen vervoer heb?

In principe niet. Alleen in situaties waarin de hulpvraag en medische noodzaak daartoe aanleiding geeft zal de dienstdoende huisarts u bezoeken. Het niet beschikken over eigen vervoer is geen reden voor het afleggen van een visite.

Kan ik via de Spoedpost een herhalingsrecept krijgen?

In dringende gevallen kan de dienstdoende huisarts een herhalingsrecept voorschrijven. U krijgt dan een overbruggingsrecept, zodat u voldoende medicijnen heeft tot uw eigen huisarts weer spreekuur heeft. Let op: omdat dit buiten kantooruren valt zijn hier extra kosten aan verbonden.

Waar kan ik medicijnen ophalen die de Spoedpost voorschrijft?

De farmaceutische spoedzorg wordt verzorgd door de dienstapotheek op het terrein van het Tergooi ziekenhuis (naast de Spoedpost). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website.

Hebben medewerkers van de Spoedpost toegang tot mijn medisch dossier?

Voor het inzien van een samenvatting van uw dossier op de Spoedpost is het nodig dat u expliciet toestemming geeft aan uw huisarts, apotheker en de dienstapotheek. Zij kunnen uw gegevens dan ter inzage beschikbaar stellen via het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Het delen van (een deel van) uw medische gegevens kan van groot belang zijn voor uw behandeling op de spoedpost. Als u nog geen toestemming heeft verleend aan uw huisarts kunt u dat doen door het toestemmingsformulier in te leveren of door het online te regelen via www.ikgeeftoestemming.nl.

Wordt mijn contact met de Huisartsen Spoedpost vastgelegd in mijn medisch dossier?

De Spoedpost is verplicht zorgvuldige aantekeningen van de hulpvraag van de patiënt, de geboden zorg, verwijzing, medicatie of nazorg in een dossier vast te leggen. Van uw contact met de spoedpost wordt een waarneembericht naar uw eigen huisarts gestuurd. De huisarts neemt dit op in uw medisch dossier.

Alle gesprekken die met de Spoedpost worden gevoerd worden opgenomen voor evaluatiedoeleinden. Daarnaast biedt dit de spoedpost de gelegenheid om gegevens te corrigeren die verkeerd zijn verstaan. Maar ook om bij een mogelijke fout of klacht de precieze gang van zaken te kunnen achterhalen.

Er gelden strenge regels voor het opnieuw afluisteren van deze gesprekken; deze zijn vastgelegd in een protocol. De gesprekken worden maximaal vijf jaar bewaard, waarna ze worden vernietigd.

Ik ben verzekerd, maar ik heb toch een rekening ontvangen. Hoe kan dit?

Wanneer uw verzekeringsgegevens niet bekend zijn of niet correct zijn verwerkt ontvangt u een rekening. Neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling debiteuren van de RHOGO om uw juiste gegevens door te geven. Dit kunt u doen door te bellen naar 035 203 16 68 of door een mail te sturen via het contactformulier. De nota kunt u achteraf bij uw verzekeraar indienen.

Ik heb alleen telefonisch contact gehad met de triagist. Waarom krijg ik dan toch een rekening?

Alle contacten waarin een medisch oordeel wordt gegeven moeten wij in rekening brengen. Adviezen die door een triagist worden gegeven worden achteraf gecontroleerd door de regiearts. Het is dus mogelijk dat u zelf geen contact heeft gehad met een huisarts, maar toch een rekening krijgt voor een telefonisch consult.

Wat kost een bezoek aan de Spoedpost?

Elke zorgverzekeraar vergoedt de behandelingen van de Spoedpost. Deze kosten worden niet van uw eigen risico afgetrokken.

Per 1 januari 2022 gelden deze tarieven.

De tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zijn kostendekkend. De RHOGO Huisartsen Spoedpost heeft geen winstoogmerk.

Laan van Tergooi 2
1212 VG Hilversum

Laan van Tergooi 2
1212 VG Hilversum